Nummus - Biuro Rachunkowe Gdynia

Oferta

 


Biuro rachunkowe Nummus w ramach swojej działalności oferuje szeroki wachlarz usług księgowych dla małych i średnich firm. Kompleksowo poprowadzimy dla państwa:

Ponadto sporządzamy:
 • deklaracji VAT, PIT, CIT, ZUS
 • dokumenty zgłoszeniowe i rejestracyjne
 • roczne sprawozdania finansowe
 • wszelkiego rodzaju pisma i umowy
 • sprawozdania do GUS i NBP
 • umowy o pracę oraz umowy cywilno-prawne

Nasze biuro rachunkowe pomoże państwu przy założeniu działalności gospodarczej, służy pomocą przy wyborze formy opodatkowania firmy. Na podstawie pełnomocnictwa może reprezentować firmę w US i ZUS.

Odbieramy dokumenty w miejscu dogodnym dla klienta, raz lub więcej razy w miesiącu, w zależności od potrzeb.

Księgi handlowe:
 • Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • Dekretacja dokumentów
 • Prowadzenie ewidencji śr. trwałych i wyposażenia
 • Prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT
 • Uzgadnianie kont rachunkowych
 • Sporządzanie raportów kasowych
 • Sporządzanie zestawienia obrotów i sald
 • Sporządzanie sprawozdania rocznego
 • Kontrola rozrachunków
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Sporządzanie raportów do GUS i NBP
 • Reprezentowanie klienta przed US i ZUS
Księga Przychodów i Rozchodów
 • Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • Ewidencja zdarzeń gospodarczych
 • Prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT
 • Prowadzenie ewidencji śr. trwałych i wyposażenia
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Sporządzanie raportów do GUS i NBP
 • Przygotowanie przelewów do ZUS i US
 • Reprezentowanie klienta przed US i ZUS
Ryczałt
 • Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • Ewidencja zdarzeń gospodarczych w ewidencji sprzedaży
 • Prowadzenie ewidencji śr. trwałych i wyposażenia
 • Prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Reprezentowanie klienta przed US i ZUS
 • Przygotowanie przelewów do ZUS i US
Kadry i płace
Biuro rachunkowe Nummus w ramach obsługi kadrowo-płacowej , zajmuje się:
 • Dokumentacją i ewidencją płac
  • sporządzanie list płac i kartotek wynagrodzeń pracowników
  • naliczanie wynagrodzeń chorobowych, zasiłków, premii, nagród, ekwiwalentów za urlop
  • rozliczanie nadgodzin
  • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Ewidencją personalną pracowników
  • prowadzenie teczek osobowych pracowników
  • sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń i świadectw pracy
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz kartotek urlopowych
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej obecności pracowników
  • ewidencja świadectw lekarskich
  • sporządzanie oświadczeń zgodnie z Kodeksem Pracy
 • Dokumentacją związaną z umowami cywilnoprawnymi
  • przygotowywanie umów zleceń i umów o dzieło
  • sporządzanie rachunków do umów zlecenia i o dzieło
  • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Dokumentacją ZUS
  • sporządzanie deklaracji ZUS
  • sporządzanie raportów RMUA
  • przekazywanie w formie elektronicznej (Płatnik) dokumentów do ZUS